Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 - 2021 - (15/10/2020 11:10)

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 - 2021

Năm 2019 - 2020 đã kết thúc và năm học 2020 - 2021 đã bắt đầu với chủ đề:

“Thiếu nhi Thủ đô

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”

​Hôm nay, Liên đội Tiểu học Phú Diễn tổ chức Đại hội Liên đội để tổng kết các hoạt động trong năm học vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động của Liên đội trong năm 2020 - 2021, đồng thời Đại hội cũng bầu ra Ban chỉ huy Liên đội mới có khả năng điều hành trong mọi hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 - 2021: