Happy Viet Nam Women’s day 20/10.

Các bn lp 4A2 đã chia s v kch s tích Cây Vú Sa, qua đó mun nhn gi ti các bn hc sinh trường Tiu hc Phú Din: hãy luôn chăm ngoan, hc tp tt, biết giúp đ gia đình nhng vic nh phù hp vi la tui. Sau bui tan hc hôm nay các bn hãy gi li yêu thương nht tng bà, tng m nhé.