Tiết học kĩ săng sống với chủ đề: Cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết - (21/09/2020 12:32)

Tiết học kĩ săng sống với chủ đề: Cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Để giúp học sinh hiểu và phòng, chống tốt nhất trước dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay, các cô giáo trường Tiểu học Phú Diễn đã có tiết dạy kĩ năng sống cho các con học sinh với chủ đề: Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết không khó.

Dưới đây là hình ảnh tiết học của các lớp: