Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2020 - 2021 - (06/10/2020 9:12)

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2020 - 2021

Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của Nhà trường, góp phần bảo đảm an ninh và an toàn trường học.

Để thực hiện tốt công tác PCCC trong nhà trường và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường Tiểu học Phú Diễn, sáng ngày 05/10/2020, nhà trường đã tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1000 học sinh trong toàn trường.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên cung cấp những thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong những năm gần đây. Đồng thời các học viên được học tập, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về PCCC, các văn bản pháp luật về PCCC; các nguyên nhân gây ra cháy, nổ; một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhà trường và gia đình; giảng viên hướng dẫn cho các học viên sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy.

Buổi tập huấn là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường Tiểu học Phú Diễn nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động PCCC, qua đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố cháy nổ xảy ra.