Tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 - (09/11/2020 9:58)

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Thực hiện Công văn số 815/GD-ĐT-THCS ngày 14/10/2020 của Phòng GD&ĐT Bắc Từ Liêm về việc tổ chức thực hiện ngay Pháp luật nước CHXHCNVN Việt Nam năm 2020 trong ngành GD&ĐT Hà Nội. Sáng nay, thứ hai ngày 9/11/2020, thầy và trò trường Tiểu học Phú Diễn long trọng tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục Pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

          Sau nghi lễ chào cờ trang trọng, cô giáo Vũ Thị Thành - BT chi bộ - HT nhà trường đã thông tin đến toàn thể GVCN và học sinh toàn trường mục đích, ý nghĩa ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Qua phần phát biểu của cô, học sinh nhà trường hiểu thêm về sự ra đời của ngày Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11. Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta, là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, để từ đó hằng năm tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Có thể nói, Ngày Pháp luật là dịp tốt để các cơ quan, đơn vị, tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của mình và cũng là dịp tốt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các em học sinh học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Ngày pháp luật năm 2020 với chủ đề : “  Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”. Với các em học sinh Tiểu học Phú Diễn, việc tuân thủ và chấp hành pháp luật được thể hiện bằng việc  thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông hay việc thực hiện quyền và bổn phận của học sinh…..

          Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú về nội dung, phù hợp với các bạn học sinh tiểu học, các hành vi nhận diện việc thực hiện đúng pháp luật gần gũi và dễ hiểu được các em học sinh lựa chọn thông qua các trò chơi có thể khẳng định: chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước sẽ đến gần với các em học sinh hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống. Việc tuyên truyền  “Ngày Pháp luật” được thực hiện thường xuyên sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung và học sinh tiểu học nói riêng.

          . Xin chúc các Thầy cô giáo và các bạn học sinh trường Tiểu học Phú Diễn có 1 tuần làm việc và học tập hiệu quả!

Dưới đây là hình ảnh của Ngày tuyên truyền Pháp Luật: