Đọc và nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. - (03/02/2020 20:43)

Giữa tâm bão của đại dịch viêm đường hô hấp cấp giáo viên trường Tiểu học Phú Diễn tới trường làm việc trong thời gian các con nghỉ học. Buổi chiều ngày 03/02/2020 các thầy cô có lịch làm việc tại thư viện với nhiệm vụ: Đọc và nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Giữa tâm bão của đại dịch viêm đường hô hấp cấp giáo viên trường Tiểu học Phú Diễn tới trường làm việc trong thời gian các con nghỉ học. Buổi chiều ngày 03/02/2020 các thầy cô có lịch làm việc tại thư viện với nhiệm vụ: Đọc và nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi