Buổi sinh hoạt đọc và nghiên cứu sách giáo khoa mới của lớp 1 - (05/05/2020 23:15)

Buổi sinh hoạt đọc và nghiên cứu sách giáo khoa mới của lớp 1

Buổi sinh hoạt đọc và nghiên cứu sách giáo khoa mới của lớp 1 của các thầy cô giáo trường tiểu học Phú Diễn.