Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại trẻ em - (16/12/2020 14:29)

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại trẻ em

Sáng ngày 14/12/2020 các bn hc sinh trường tiu hc Phú Din được gp g, nghe tuyên truyn v phòng chng bo lc hc đường và phòng chng xâm hi tr em cùng Thc sĩ Nguyn Văn Thanh - Phó giám đc Trung tâm k năng sng văn hóa Vit.