Công văn Số 8843/SGD&ĐT-GDTH hướng dẫn quản lý, tổ chức các hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa đối với học sinh tiểu học - (22/09/2020 8:31)

Công văn Số 8843/SGD&ĐT-GDTH hướng dẫn quản lý, tổ chức các hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa đối với học sinh tiểu học

CÔNG VĂN SỐ 8843/SGD&ĐT-GDTH

HD QUẢN LÍ.... NGOÀI GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA

   UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
   
 

       Số 8843/SGD&ĐT-GDTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 10 tháng 9  năm 2013

 V/v: Hướng dẫn quản lý, tổ chức trông giữ

ngoài giờ, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao,

rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học.

 

          Kính gửi:    - Trưởng phòngGiáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.

-  Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

 Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào thực tế địa bàn thành phố Hà Nội và nhu cầu của cha mẹ học sinh có nguyện vọng được nhà trường trông giữ con em mình ngoài giờ học chính khóa;

Sở GD&ĐT hướng dẫn quản lý, tổ chức các hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa đối với học sinh tiểu học như sau:

A. QUI ĐỊNH CHUNG

- Hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa là hoạt động đáp ứng nhu cầu gửi con của cha mẹ học sinh (vì không có điều kiện trông giữ hoặc đón về nhà đúng giờ). Đồng thời, muốn con được tăng cường thêm về kiến thức, kĩ năng các bộ môn năng khiếu..

 - Hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa không phải là hình thức tổ chức dạy thêm học thêm. Không được biến các nhóm lớp trông giữ thành các lớp dạy thêm học thêm các môn văn hóa.

- Cha mẹ học sinh có nhu cầu đăng ký trên tinh thần tự nguyện (tuyệt đối nhà trường, giáo viên không không dùng các biện pháp trực tiếp hay gián tiếp gợi ý, ép buộc học sinh tham gia)

-Hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa phải đảm bảo về chất lượng giáo dục, thời gian, sức khỏe, an toàn cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối với trường dạy học hai buổi trên ngày (10 buổi/ tuần)

Tổ chức các câu lạc bộ trong trường nhằm trông giữ trẻ sau giờ học buổi thứ hai (sau khi học xong chương trình quy định trong ngày) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1.1 Về điều kiện mở lớp:

-  Cha mẹ học sinh có nhu cầu (tự nguyện có đơn đăng kí cho con tham gia).

- Trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh, an toàn theo quy định.

- Đội ngũ: Đủ lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

1.2 Nội dung hoạt động:

Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch quản lý và chỉ đạo nội dung các hoạt động:

- Phân công trách nhiệm từng cá nhân phụ trách hoạt động cụ thể ở từng lớp, nhóm lớp. Lựa chọn nội dung hoạt động (phối hợp trông giữ): Có thể tổ chức các hoạt động tập thể có nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh có tác dụng giáo dục toàn diện, dưới hình thức vui chơi gắn với tăng cường về kiến thức, kĩ năng các môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật, Cờ vua, Cờ tướng Thể dục thể thao và Kĩ năng sống. Tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp với đối tượng học sinh theo cùng trình độ từng lớp, nhóm lớp.

- Các hoạt động phải được thống nhất trong Hội đồng trường và công khai với giáo viên và cha mẹ học sinh.

1.3 Thời gian trông giữ, tổ chức hoạt động : Không quá 70 phút (tương đương 2 tiết học) sau buổi thứ hai (không nhận tổ chức trông giữ vào thứ bảy và chủ nhật)

2. Đối với trường dạy học một buổi trên ngày (5 buổi/tuần)

Tổ chức trông giữ trẻ một buổi còn lại trong ngày (ngoài một buổi dạy học trong chương trình theo quy định) ở ngoài nhà trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

2.1 Điều kiện:

- Cha mẹ học sinh có nhu cầu (tự nguyện có đơn đăng kí cho con tham gia).

- Phòng học, phòng trông giữ chăm sóc trẻ (kể cả phòng thuê ngoài nhà trường) tối thiểu có đủ điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho học sinh: Khung cảnh sư phạm, đảm bảo bình quân 1m2 / học sinh; đủ bàn ghế, bảng đúng qui cách, có điện, nước, khu vệ sinh, thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, y tế, môi trường không ô nhiễm, ồn ào, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

- Đội ngũ : Đủ lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phân công trách nhiệm từng cá nhân phụ trách hoạt động cụ thể  ở từng lớp, nhóm lớp.

- Số lượng: Mỗi nhóm trông giữ không quá 25 học sinh (trường hợp quá 25 học sinh cần bố trí 2 giáo viên trông giữ).

2.2 Nội dung hoạt động:

 Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch quản lý và chỉ đạo nội dung các hoạt động:

- 1/3 thời gian của mỗi buổi (sáng hoặc chiều): giáo viên hướng dẫn học sinh tự học thay vì học sinh phải học và làm bài tập ở nhà.

- 2/3 thời gian của mỗi buổi: tổ chức các hoạt động như: đọc truyện, kể chuyện, văn nghệ, vẽ, thể dục thể thao, chơi các trò chơi dân gian lành mạnh...(hoặc kết hợp với trò chơi có tích hợp bồi dưỡng thêm kiến thức kĩ năng một phần nhỏ nội dung bài học các môn khác trong ngày .Ví dụ: Hái hoa dân chủ trả lời câu đố vui, đóng kịch, tiểu phẩm... sao cho phù hợp với đối tượng học sinh theo cùng trình độ/từng lớp, nhóm lớp).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối việc đưa đón học sinh trước hoặc sau giờ học chính khóa đến các địa điểm trông giữ.

- Các hoạt động phải được thống nhất trong Hội đồng trường và công khai với giáo viên và cha mẹ học sinh.

     C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng các trường tiểu học

- có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh về việc tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ học.

- Đối với việc trông giữ sau giờ học chính khóa mô hình câu lạc bộ: BGH nhà trường căn cứ đơn đăng ký tự nguyện của cha mẹ học sinh, lập kế hoạch cụ thể và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với việc trông giữ một buổi (trường học 1 buổi/ngày): căn cứ đơn đăng ký tự nguyện của cha mẹ học sinh BGH nhà trường lập kế hoạch, phân công giáo viên có điều kiện và khả năng tham gia hoạt động trông giữ, xây dựng cụ thể chương trình (thời khóa biểu), kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp.

- Các nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ học cho học sinh phải được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý.

- Trong khi Thành phố chưa có quy định cụ thể về việc thu chi. Các trường lập dự toán thu, chi tài chính theo tinh thần thỏa thuận với phụ huynh học sinh, thu đủ chi (có thể tham khảo mức thu chi theo Quyết định 22/2013/ QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Nội dung chi: chi trả tiền ăn (nếu có), tiền điện, nước, vệ sinh, cơ sở vật chất phục vụ cho việc quản lý học sinh ngoài giờ; chi chế độ bồi dưỡng ngoài giờ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia quản lí và phục vụ các lớp, nhóm lớp; chi trả tiền thuê mượn địa điểm với những trường phải thuê địa điểm ngoài nhà trường (việc hợp đồng thuê, mượn cơ sở vật chất với các tổ chức hoặc cá nhân phải đảm bảo đúng các qui định của pháp luật). Nội dung thu và chi phải đưa vào hệ thống sổ sách kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã về việc quản lý, chỉ đạo, hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa trên địa bàn.

- Căn cứ vào đề nghị và kế hoạch tổ chức hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa đối với học sinh tiểu học của các nhà trường, Phòng GD&ĐT thẩm định các điều kiện trước khi đồng ý với đề nghị của các nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa đối với học sịnh tiểu học trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của toàn quận, huyện, thị xã và báo cáo với UBND quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc học kỳ và những trường hợp đột xuất.

3. Các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc các qui định trong văn bản, tổ chức kiểm tra nhằm phòng ngừa và phát hiện vi phạm để kịp thời xử lý.

Nhận được hướng dẫn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các phòng giáo dục và Đào tạo cần tập hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi (để thực hiện)

- Đ/c GĐ (để báo cáo)

- Lưu: VP; GDTH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 Lê Ngọc Quang