So sánh chương trình phổ thông mới và chương trình hiện hành - (01/09/2020 21:49)

Bộ giáo dục và đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục. theo đó, chương trình giáo dục phổ thông mới có một số điểm kế thừa và nhiều điểm khác so với chương trình giáo dục hiện hành.

Những điểm đổi mới trong chương trình SGK lớp 1 mới - (27/02/2020 11:44)

Những điểm mới trong chương trình sgk lớp 1 triển khai trong năm học 2020 - 2021

Đọc và nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. - (03/02/2020 20:43)

Giữa tâm bão của đại dịch viêm đường hô hấp cấp giáo viên trường tiểu học phú diễn tới trường làm việc trong thời gian các con nghỉ học. buổi chiều ngày 03/02/2020 các thầy cô có lịch làm việc tại thư viện với nhiệm vụ: đọc và nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.