Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
V/v Nghỉ học kì I năm học 2020-2021
12/01/2021
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
17/11/2020
Về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
Về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
28/09/2020
Về việc công bố công khai quy chế dân chủ năm 2020
28/09/2020
Thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức
Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và Thông báo nghỉ học trong ngày tổ chức Hội nghị.
23/09/2020
Tải về