Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung năm học 2020 - 2021
Trường TH Phú Diễn thông báo chỉ tiêu tuyến sinh bổ sung năm học 2020 - 2021

    UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ DIỄN

       

           Số: 316/TB-THPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phú Diễn, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn sổ 2370/UBND-GD&ĐT ngày 17/8/2020 của Uỷ ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung năm học 2020-2021;

Trường tiểu học Phú Diễn xin thông báo chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp 1 năm học 2020 – 2021: 04 chỉ tiêu.

-  Đối tượng tuyển bổ sung: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố số: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 của phường Phú Diễn. (DT1, DT2)

- Thời gian nộp hồ sơ bổ sung từ ngày 18/8 – 20/8/2020.

+ Sáng từ 8h00 – 11h00

+ Chiều từ 14h00 – 16h00

  - Địa điểm: Phòng hành chính.

*Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ tuyển bổ sung Quý phụ huynh vui lòng đeo khẩu trang và liên hệ phòng bảo vệ để được hướng dẫn theo quy định.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Vũ Thị Thành