Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 (08/07/2020 7:47)

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Buổi tổng vệ sinh toàn trường, các công tác chuẩn bị đón học sinh ngày 11/5/2020 của Cán bộ giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh trường Tiểu học Phú Diễn (10/05/2020 16:14)

Buổi tổng vệ sinh toàn trường, các công tác chuẩn bị đón học sinh ngày 11/5/2020 của cán bộ giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh trường tiểu học phú diễn

Những việc cần làm chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học vào ngày 11/5/2020 (05/05/2020 23:0)

Những việc cần làm chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học vào ngày 11/5/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND c (28/04/2020 12:22)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giáo dục và đào tạo, ubnd c

Triển khai quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/04/2020 của UBND thành phố Hà Nội (28/04/2020 12:4)

Triển khai quyết định số 1510/qđ-ubnd ngày 14/04/2020 của ubnd thành phố hà nội