Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/4/2020 (17/04/2020 11:37)

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/4/2020

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày 5/4/2020 (21/03/2020 10:58)

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày 5/4/2020

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học của học sinh trường Tiểu học Phú Diễn (14/03/2020 10:12)

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học của học sinh trường tiểu học phú diễn

Lịch trực kiểm tra giao nhận thực phẩm buổi sáng (10/03/2020 12:19)

Lịch trực kiểm tra giao nhận thực phẩm buổi sáng

Thông báo về việc phòng chống dịch Covid-19 (09/03/2020 12:40)

Thông báo về việc phòng chống dịch covid-19