Thông báo thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới 2020 - 2021 (31/08/2020 13:9)

PHÒNG GD&ĐT BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ DIỄN

Số:   350 /TB-THPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Kính gửi:    - Các bậc Cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo!

                                            - Các con học sinh toàn trường!

                 Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 2686/HDLN:GDĐT-YT ngày 25/8/2020 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020-2021; Công văn số 2654/SGDĐT-CTTT ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 2380/UBND-VP ngày 18/8/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND Thành phố; Thực hiện công văn số 2485/UBND-GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm ngày 25/8/2020 về việc phòng chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020-2021;

          Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các con học sinh và CBGV-NV trong trường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nhà trường quyết định thời gian học sinh tựu trường, cụ thể như sau:

1. Học sinh khối lớp 1 tập trung vào 7h30 thứ Năm ngày 3/9/2020, nhận lớp và cô giáo chủ nhiệm. Thực hiện đăng ký các nội dung đầu năm: Sách giáo khoa, đăng kí ăn bán trú, ....

- Thời gian trả học sinh: PH đón con lúc 9h30’ tại lớp học.

  2. Học sinh khối lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường vào 7h30 ngày 4/9 (thứ Sáu), nhận lớp và cô giáo chủ nhiệm. Thực hiện đăng ký các nội dung đầu năm: Đăng kí ăn bán trú, …

 Thời gian trả học sinh:

+Từ 9h00’: Khối 2: Từ A1-A5 tập trung tại trước cửa nhà ăn (Nhà E); Từ A6-A10 tập trung tại đường đi cạnh nhà B

+ Từ 9h30’: Khối 3 + 5A1, 5A2: tập trung tại cửa nhà ăn (Nhà E); Khối 4 + 5A3 tập trung tại đường đi cạnh nhà B.

3. Khai giảng năm học mới 2020 – 2021:

- Học sinh có mặt tại trường 7h30’ để khai giảng năm học mới.

- Sau Lễ khai giảng năm học mới các con học sinh được học 1 tiết về học nếp sống văn minh thanh lịch, các nội quy của trường, lớp.

- Thời gian trả học sinh: Phụ huynh đón con tại cổng trường và trước cửa nhà E theo giờ sau:

+ Khối 1, khối 4, khối 5: Tan lúc 9h30’

+ Khối 2, khối 3: Tan lúc 9h50’

Vui mừng chào đón các con học sinh thân yêu trong ngày tựu trường năm học mới 2020 - 2021.

          Kính chúc các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo, cô giáo, các con học sinh và gia đình sức khoẻ, bình an và hạnh phúc. Chúc năm học mới 2020 – 2021 thành công rực rỡ.

                    Trân trọng cám ơn!

                                     

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Vũ Thị Thành