Chọn chủ đề video
Có tất cả : 4 video

Cùng tổng vệ sinh và khử khuẩn tại trường.
Hội diễn văn nghệ " Tiếng hát cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Thủ đô năm học 2019-2020"
Hội diễn văn nghệ " Tiếng hát cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Thủ đô năm học 2019-2020"
Hội thi Giáo viên Giỏi cấp Quận năm học 20190-2020 Cô giáo Nguyễn Bích Ngọc